Hvem kan se billeder af mig/mit barn

Vi fotograferer udelukkende personer der selv, eller hvis forældre, har givet samtykke om at de må fotograferes.
Det er som udgangspunkt udelukkende den som har skrevet under på samtykke der har adgang til at se portrætbilleder af den fotograferede person.

Dog vil klubben samt de andre på holdet have adgang til holdbilleder hvor du/dit barn er på.