Persondatapolitik – GDPR

PERSONDATAPOLITIK for kunder hos Pixletics ApS

1. Introduktion

Denne persondatapolitik indeholder information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden www.pixletics.dk (herefter ”Hjemmesiden”) eller når du køber fotografier hos os.
Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som vi behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og hvem vi deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du kontakte os, som dataansvarlig, via
Pixletics ApS
CVR-nr. 40 35 65 68
Filmstationen 68
3500 Værløse
Telefon: 61 10 20 13
E-mail: [email protected]

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden, og når du kontakter os for at købe fotografier.
Vores primære formål med at indsamle disse personlige oplysninger er
– at kunne levere vores ydelser og opfylde vores aftale med dig,
– at efterleve gældende lovgivning,
– at behandle anmodninger fra dig fremsendt via Hjemmesiden og
– at forbedre vores ydelser.
For at efterleve disse formål vil vi, hvis dette er relevant, behandle følgende oplysninger om dig:
Hvis du er besøgende på Hjemmesiden vil vi, hvor det er relevant, indsamle information om din adfærd på Hjemmesiden, herunder din IP-adresse m.v. Herudover placerer Hjemmesiden cookies i din browser. Læs mere herom i vores cookiepolitik.
Hvis du er kunde hos os, vil vi ligeledes behandle dine kontaktinformationer til brug for levering af og fakturering for ydelser. Vi behandler ikke dine kreditkort- eller konto oplysninger, idet al behandling af disse oplysninger sker særskilt hos DIBS og NETS.

3. Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger?


Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningerne og formålet med behandlingen. Dine personoplysninger slettes senest 1 år efter dit køb eller dit besøg på Hjemmesiden.
Vi behandler dog personoplysninger, som fremgår af bogførings materiale, i en periode på 5 år efter den pågældende faktura er udstedt, idet vi er lovgivningsmæssigt forpligtede hertil. Når 5-årsperioden er udløbet, slettes også disse oplysninger.

4. Hvem deler vi personoplysninger med?


Vi kan få behov for at gøre brug af ydelser fra tredje parter, herunder IT-leverandører, udbydere af e-mailsystemer og betalingsløsninger, fragtførere, udbydere af hjemmeside samt hosting, back-up og andre professionelle samarbejdspartnere, som gør det muligt for os at administrere kundeforholdet og Hjemmesiden.
Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med de af ovenstående parter, som er data-behandlere, for således at sikre, at disse er forpligtede til at træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af dine personoplysninger, ligesom de er forpligtede til at sikre, at personoplysningerne forbliver fortrolige og i øvrigt sikre, at de overholder gældende data-beskyttelsesret

5. Hvor overfører vi personoplysninger til?


For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan vi få behov for at overføre personoplysninger til tredje parter, som ikke er etableret i EU/EØS.
Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger til sådanne tredje parter, etableret i tred-jelande, er vi forpligtede til at sikre, at den pågældende enhed er tilstrækkeligt certificeret (f.eks. under EU – U.S. Privacy Shield) eller indgå aftaler baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser for at sikre, at overførselsgrundlaget er lovligt.

6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?


Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, til enhver tid er og forbliver sikre og fortrolige. Vi har derfor implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger og politikker, ligesom vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at beskytte dine personoplysninger.
De af vores medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, er underlagt fortrolighedsfor-pligtelser.

7. Hvad er dine rettigheder?


Når vi behandler personoplysninger om dig, er du berettiget til at påberåbe dig en række rettigheder. Du har således
Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger.
Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.
Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine per-sonoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning.
Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.
Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de person-oplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredje part efter dit valg
Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger
Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du rette henvendelse til os via [email protected].

8. Ændring af persondatapolitik


Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige op-lysninger.

Senest opdateret februar 2023.

 

COOKIEPOLITIK for hjemmesiden www.pixletics.dk

 

1. Introduktion


Når du besøger www.pixletics.dk (herefter ”Hjemmesiden”), bliver der indsamlet en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på Hjemmesiden. I denne cookiepolitik kan du læse mere om de informationer, vi indsamler, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til dem og hvem du kan kontakte om de indsamlede informationer.

2. Hvem er vi?


Hjemmesiden ejes og administreres af
Pixletics ApS
CVR-nr. 40 35 65 68
Filmstationen 68
3500 Værløse
Telefon: 61 10 20 13
E-mail: [email protected]

3. Hvad er en cookie?


En cookie består af en tekstfil, der bliver lagret i din browser. Den har til formål at kunne genkende den enhed, du besøger Hjemmesiden fra og kan huske, hvordan du har ageret, sidst du besøgte Hjemmesiden.

En cookie er ligeledes en personoplysning. Hvis du ønsker at vide mere om vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du læse mere herom i vores persondatapolitik.

4. Hvad bruger vi cookies til?


Det er vigtigt for os, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger Hjemmesiden. Vi bruger derfor cookies til at sikre teknisk funktionalitet, idet vi herigennem har mulighed for at gemme dine præferencer.
Det er også vigtigt for os at sørge for, at Hjemmesiden til enhver tid fungerer optimalt. Vi bruger derfor cookies til at måle den trafik, der er på hjemmesiden, og således holde øje med hvor mange besøgende vi har.

5. Hvordan undgår eller sletter jeg cookies?


Hvis du ikke ønsker, at Hjemmesiden lagrer cookies i din browser, kan du blokere alle cookies, slette eksisterende cookies eller vælge at modtage en advarsel, før cookies lagres i din browser.
Hvis du ønsker at foretage en sådan blokering, sletning eller administrering af advarsler, kan du finde yderligere oplysninger i denne vejledning http://minecookies.org/cookiehandtering.

6. Hvilke cookies anvender Hjemmesiden?


Vi er berettigede til at anvende cookies, hvor disse er nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge ved at besøge Hjemmesiden. For alle andre typer cookies er det påkrævet, at vi indhenter dit samtykke.
Når du besøger Hjemmesiden vil du blive mødt af en pop-up boks, som oplyser dig om, at Hjemmesiden anvender cookies. Da det ikke er muligt at besøge Hjemmesiden uden at acceptere brug af cookies, vil din fortsatte brug af Hjemmesiden herefter blive betragtet som et samtykke til lagring af cookies i din browser.
Nedenstående findes en oversigt over, hvilke cookies Hjemmesiden anvender. Disse er opdelt i nødvendige, funktionelle, statistik og marketing. Der anvendes herudover en række ikke-klassificerede cookies.

– Nødvendige cookies
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.


– Funktionelle cookies
Funktionelle cookies gør det muligt for Hjemmesiden at huske oplysninger, som ændrer den må-de, Hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. Dette kan f.eks. være oplysninger om foretrukket sprog eller den region, du befinder dig i.


– Statistik cookies
Statistik cookies hjælper website-ejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.


– Marketing cookies
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites, for at vise relevante og en-gagerende annoncer for den besøgende, og dermed gøre annonceringen mere værdifuld for udgive-re og tredjepartsannoncører.


– Tredjepartscookies
Hjemmesiden anvender ligeledes en række tredjepartsservices, som i nogle tilfælde anvender coo-kies. Du kan læse mere om, hvordan du sætter din browser op til at afvise tredjepartscookies i denne vejledning https://minecookies.org/fravalg/.
Tredjepartscookies bruges til at lave statistik på dit besøg på Hjemmesiden, herunder hvilke sider du besøger og hvor længe du er på dem. Til dette formål anvendes Google Analytics. Når Google Analytics modtager sådanne statistikdata fra Hjemmesiden, medsendes ikke yderligere personoplysninger i form af f.eks. IP-adresse, navn eller lign. Det er således alene trafikdata, såsom tidspunkt og besøgte sider, der videregives.

7. Hvor lang tid opbevarer vi cookies?

En cookie bliver slettet af sig selv, når ovenstående frister udløber. Hver gang du besøger Hjemmesiden, fornyes udløbsfristen.