Salgs- og leveringsbetingelser

Her kan du læse Pixletics ApS almindeline salgs- og leveringsbetingelser

Aftalegrundlag
Alle aftaler, der indgås mellem Pixletics ApS (herefter ”PS”) og kunden (herefter ”Kunden”), sker på de vilkår, som fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Bindende aftale mellem parterne anses først for indgået ved PS’s fremsendelse af ordrebekræftelse til Kunden.

Ordrebekræftelse, faktura og nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem PS og Kunden.

Bestillinger
Når fotografierne er taget, modtager Kunden en SMS fra PS, så snart fotografierne er klar til bestilling via PS’s hjemmeside. Kunden har herefter mulighed for (løbende) at foretage bestilling(er) af et eller flere af de ønskede fotografier. PS vil informere Kunden herom pr. SMS, inden PS sletter de pågældende fotografier fra hjemmesiden. SMS’en vil indeholde en frist for sletning. Når fristen er udløbet og fotografierne slettet, vil det ikke længere være muligt at bestille de pågældende fotografier.

Priser
Alle priser er angivet inkl. moms.

Betalingsbetingelser
Idet der er tale om køb af fotografier, og dermed varer fremstillet efter Kundens specifikationer og med et tydeligt personligt præg, accepterer Kunden ved bestilling af fotografier hos PS, at der i forbindelse med bestillingen, og således inden afsendelse af leverancen, sker fuld betaling af købesummen.

Købesummen for den pågældende bestilling trækkes således på Kundens betalingskort, når bestillingen afgives.

Levering og risiko
Efter Kundens bestilling modtager Kunden en ordrebekræftelse med angivelse af et forventet leveringstidspunkt. Alle forventede leveringstidspunkter er alene estimater, og forlænget leveringstid kan forekomme.

Der tages således forbehold for forsinkelser ved levering, som ikke skyldes PS’s forhold. Såfremt en leverance forsinkes som følge af forhold, som PS ingen indflydelse har på, herunder men ikke begrænset til forsinkelser fra PS’s underleverandører, strømafbrydelser og andre udefrakommende omstændigheder eller force majeure begivenheder i øvrigt, udskydes det estimerede leveringstidspunkt med et tilsvarende antal dage, som sådan en forhindring har bestået. Kunden kan ikke, som følge af sådanne force majeure begivenheder hæve aftalen og/eller kræve erstatning.

Kunden kan vælge, om levering skal ske (i) direkte til Kundens egen adresse eller (ii) til den sportsklub, som har faciliteret den pågældende fotografering.

  • Vælger Kunden levering til Kundens egen adresse sker levering ved PS’s egen fragtfører, hvorfor risikoen for leverancen overgår til Kunden, når levering har fundet sted hos Kunden. Kunden er her forpligtet til at betale fragtomkostningerne.
  • Vælger Kunden levering til sportsklubben, sker levering ved PS’s egen fragtfører, hvorfor risikoen for leverancen overgår til Kunden, når levering har fundet sted hos sportsklubben. Sportsklubben er herefter ansvarlig for at levere fotografierne til Kunden. PS tilbyder gratis fragt i forbindelse med levering til sportsklubber.

Kunden er forpligtet til at modtage det leverede til den i ordrebekræftelsen aftalte leveringstid. I tilfælde af, at leveringstiden forsinkes eller udskydes på baggrund af Kundens forhold, overgår den fulde risiko til Kunden på tidspunktet for planlagt levering

Ændringer og Kundens oplysninger
Ønsker Kunden at foretage ændringer i en ordre, skal dette aftales skriftligt mellem Kunden og PS så betids, at PS kan ændre dennes instrukser til eventuelle underleverandører.

Ejendomsret
Ejendomsretten til fysiske såvel som digitale fotografier forbliver hos PS, indtil der er sket fuld betaling for den pågældende leverance.

Immaterielle rettigheder
Ophavsretten til samtlige fotografier forbliver PS’s. Kunden giver således i forbindelse med bestillingen af fotografier samtykke til, at PS er fuldt berettiget til at udnytte PS’s immaterielle rettigheder til de pågældende fotografier.

Reklamation
Kunden er forpligtet til at undersøge fotografierne, herunder om disse stemmer overens med ordrebekræftelsen, uden ugrundet ophold efter, at levering har fundet sted. PS yder herefter 2 års reklamationsret. Reklamation over mangler skal altid vedlægges behørig dokumentation for den pågældende mangel, som Kunden ønsker at reklamere over, samt en henvisning til de pågældende ordrenummer.

Er et fotografi mangelfuldt, kan PS efter eget skøn vælge, om Kunden skal have ret til forholdsmæssigt afslag i prisen for leverancen eller om der skal ske omlevering inden rimelig tid. Der kan ikke herudover kræves noget beløb eller rejses krav mod PS i forbindelse med reklamationen.

Kunden er ikke berettiget til 14-dages fortrydelsesret, idet der er tale om levering af varer, som er fremstillet efter Kundens specifikationer. Det er således heller ikke muligt, at returnere bestilte fotografier.

Personoplysninger
I forbindelse med levering af fotografier til Kunden, behandler PS personoplysninger om Kunden og de personer, som er afbilledet på de af Kunden bestilte fotografier.

For mere information om, hvordan PS behandler personoplysninger, henvises til PS’s persondatapolitik.

Tvister
Aftaleforholdet mellem Kunden og PS er underlagt dansk ret. Tvister mellem parterne afgøres ved de civile domstole i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser herom.